Sest kes austab mind, seda austan mina (1. Ajar 2:30)

Jagage armastust

Kas oled Issanda austamise seadnud oma elu suurimaks eesmärgiks ja käitumismudeliks? Kui jah, siis Ta austab sind! Võib juhtuda, et mõnda aega inimesed ei austa mind, vaid hoopis Jumal, vastupidi, austab mind väga tõhusal viisil. Lõpuks selgub siis, et ainult Tema on kõige kindlam tee tõelise au juurde, kui ainult inimene käitub Jumala tahte kohaselt, isegi kui ta peab selle eest kõigepealt taluma igasuguseid etteheiteid.

Eeli ei austanud Jumalat oma kodu õige juhtimisega ja seetõttu ei austanud tema pojad Issandat nende ametikohale vastava käitumisega, mistõttu Issand neid ei austanud ja isegi võttis kogu perelt neile usaldatud teenistuse ära, seades kogu riigi üle teise valitseja.

Kui sa tahad iga hinna eest näha oma lähedasi õnnistatute ja austatutena, siis pead kindlasti ja kõiges otsustavalt Issandat austama. Jumal võib lasta õelaid pärjata ilmaliku auga, kuid väärikuse, mille Tema kingib, au ja austuse, samuti igavese elu, hoiab Ta neile, kes pühas kuulekuses püüavad Teda austada.

Mida sa saad täna teha Issanda austamiseks? Pead oma sõnade ja käitumisega panustama Tema ausse. Pead Teda austama ka oma tegudega Teda eriliselt teenides.

Allikas: http://www.blagovestnik.org/archives/small/s00421-00425.htm