“Lase mu rahval minna!”: selle fraasi heebrea originaal võib teid üllatada…

Fraasil “Lase mu rahval minna” on lisaks sellele, et see meenutab kuulsat Louis Armstrongi laulu, heebrea keeles tohutu tähendus.

Moosese raamatu esimesed peatükid näitavad meile, kuidas Mooses valmistub võimatuks ülesandeks: juudi orjade vabastamiseks pärast 400 aastat Egiptuses. Kindlasti ei tunne ta, et ta oleks selliseks ülesandeks ettevalmistatud. Kuidas saaks ta selleks valmis olla? Kuidas saab keegi kunagi selleks valmis olla? Aga ta oli valmis. Ühest küljest oli ta põgenev mees, keda koormas piinlik kokutamine. Teisest küljest kasvas ta üles kuningapalees. On tõsi, et vaarao, kellega ta koos üles kasvas, suri ja tema asemele tuli teine ​​(2Ms 2:23), nii et tõenäoliselt ei olnud tal isiklikku suhet selle kõva südamega vaaraoga, kuid sellegipoolest kavatses Mooses Jumala sõnul olla Egiptuse kõrgseltskonna lahutamatu osa. Ta tundis Egiptuse aadli kõnepruuki ja etiketti ning teadis, kuidas kuninglike õukondlastega ümber käia. Nagu Ester, oli ka Mooses salajane juut, kuid lõpuks elas ta jumaliku ettehoolduse tõttu kuninga palees just siis, kui seda vaja oli.

Jumal saatis Moosese ühele uskumatult raskele missioonile. Tema ülesanne – vähemalt selle esimene osa – oli nõuda umbes miljoni iisraellase viivitamatut vabastamist jõhkrast orjusest. Nõuda, et vaarao laseks juutidest orjadel, tema vabal tööjõul, lihtsalt Egiptusest lahkuda.

Milline naeruväärne palve. Aga see ei olnud tegelikult taotlus. Jumal seljataga, kehtestas Mooses seadust Universumi Kuninga kogu autoriteediga.

Näib, et Mooses ei tundnud, et tal on selline volitus. Koos oma venna Aaroniga tõttas Mooses emotsionaalse toe saamiseks tagasi paika, kus ta üles kasvas selleks, et astuda türanliku valitseja vaaraoga vastu, kahtlemata mõningase hirmuga:

“Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha!” (2. Moosese 5:1)

Kuid see polnud päris sõnum, mida Jumal käskis tal anda, eks? Mooses ja Aaron näivad taotlevat juudi orjadele ajutist ekskursiooni. Lühireisi ja piknikku Egiptuse äärealadel. Jumal nõudis täielikku vabanemist.

„ Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” Kuid Mooses ütles Jumalale: „Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?” Aga tema kostis: „Mina olen sinuga, ja see olgu sulle tähiseks, et mina sind olen läkitanud: kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel.”” (2. Moosese 3:10-12). .

Jumala plaan oli nad täielikult ja jäädavalt Egiptusest välja juhtida – tagasiteed polnud. Ja et nad kohtuksid Temaga Siinai mäel Midjani maal, kus Ta ilmus põlevasse põõsasse. Seal sõlmib Ta oma lepingu kogu Iisraeli sooga ja teeb nad pühaks rahvaks, kellel on püha kutsumus. Siis juhatab Ta nad Tõotatud Maale. Kuid Mooses püüab lööki pehmendada ja kujutab kogu asja kui ühekordset religioosset sündmust keset kõrbe. Aga see ei olnud nii. See oli lõplik otsus. Väljaränne.

Õnneks oli Jumal selleks valmis ja teades, et kui lahkelt nad ka ei paluks, ei nõustu vaarao kunagi, oli Tal mõned nipid varrukas. Iga nuhtluse või löögiga, nagu heebrea keeles on kirjutatud, kasvas Jumala nõue: “Lase mu rahval minna!”

Saadetud missioonile

Inglise keeles (ja eesti keeles) kõlab see nii, nagu ootaks passiivset vastust: selle asemel, et hoida kinni, lõdvendage haaret.

Kuid heebrea keeles on asi hoopis teine: שַׁלַּח אֶת-עַמִּי tähendab “Saada mu rahvas”. Sisuliselt käskis Mooses vaaraol SAATA Iisraeli rahvas sihtkohta.

See heidab huvitavat valgust sellele, mis väljarände ajal tegelikult juhtus. Jumal tappis mitu sääske ühe hoobiga. Ta ootas, kuni emorlaste patt saavutab oma täieliku ulatuse (1. Moosese 15:16), enne kui mõistis neile õigust ja andis maa Iisraeli suguharudele. Ta päästis oma lepingurahva nende põrgust ja viskas egiptlased merre, nagu nad viskasid Niiluse jõkke lugematul hulgal juudi lapsi. Ta täitis patriarhidele antud tõotused viia nende järeltulijad tõotatud maale tagasi ja rajas usukogukonna, mis kannab Tema sõna ja valgust kogu maailmale.

Neid ei toodud lihtsalt Egiptusest välja, nad saadeti missioonile: olla valguseks paganatele.

Jumal teeb sageli mõlemat, mitte ühte kahest. See töötab pidevalt mitmel tasandil. Meil pole sageli aimugi, kui palju aspekte on peidus Jumala tegudes ja otsustes ning võime neid rumalalt tõlgendada nii, nagu need kõik puudutaksid meid … meie endi elu, perekonda, kogukonda või rahvust. Kuid Jumalal on väga suur lainurkobjektiiv. Tema panus ja täiuslik ning Tema majapidamises pole midagi üleliigset. Jumal tõi Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijatele pääste ja õnnistuse, täites neile antud lubadusi. Nad saavad oma pärandi Tema käest koos vaimse toidu, ilmutuse ja elu õnnistustega, mida nad pidid andma kõigile maailma rahvastele.

Käsk “Lase mu rahval minna” sundis vaaraod saatma Iisraeli orjusest välja nende maailma kutsumuse ja saatuse juurde.

Samamoodi päästeti meid orjusest ja surmast ohvritalle verega ning juhiti läbi ristimisvee. Kuid Jumala päästev missioon ei olnud see, et me istume ja sööme kooke – ka meid on maailma saadetud kutsumuse ja saatusega! Kui me täname Jumalat Tema hämmastava pääste, Tema täiuslike plaanide ja tuleviku eest, mis Tal meie jaoks varuks on, siis küsigem Temalt uuesti: milline on minu roll Sinu plaanides ja eesmärkides? Mida Sa saadad mind tegema?

„Ja ma kuulsin Issanda häält ütlevat: Keda ma saadan? Ja kes läheb meile? Ja ma ütlesin: Siin ma olen, saada mind!” (Jesaja 6:8)

Autor – oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/otpusti-narod-moj-original-etoj-frazy-na-ivrite-mozhet-vas-udivit.htm

 

“Perekond” heebrea keeles: sõna “mishpacha” tähendus

Perekond Tanakhis (Vanas Testamendis) Perekonda tähistav heebrea keelne sõna nii Piiblis kui ka tänapäeva heebrea keeles on מִשפָּחָה/mishpacha. .....

Hiilguse raskus ja heebreakeelne sõna “kavod”

Nagu paljudel heebreakeelsetel sõnadel, on ka sõnal kavod (כָּבוֹד), mis tõlkes tähendab "hiilgus", rohkem kui üks tähendus. Mulle .....

Nefeshi tähendus: heebreakeelne sõna, mis tähendab hing

Sõna "hing" inglise keeles (soul) tundub sageli ebamäärane ega anna alati edasi, mida see tähendab. Seda sõna soul .....

Heebrea täht Dalet: selle kristliku tähtsuse uurimine

Heebrea tähestik, mida nimetatakse Aleph-Betiks, koosneb 22 tähest, millest igaühel on ainulaadne sümboolne tähendus ja mis sisaldavad jumalikke .....

Mis on ühist Rocky Balboal ja kirjas heebrealastele?

Kas olete kunagi olnud avalikus kohas – lennujaamas või restoranis – ja seal on olnud väga lärmakas ja .....

“Ma armastasin Jaakobit, aga ma vihkasin Eesavit”: heebrea keelne sõna “vihkamine”

Kuidas saame leppida Jumalaga, kes ütleb, et Ta on armastus, kuid ütleb ka, et vihkab kedagi? Kõlab mõeldamatult, .....

“Lechaim!” Heebreakeelse sõna “eluks!” topeltõnnistus

Olete ilmselt kuulnud juute hüüdmas: "Lechaim!". See tähendab "Elu eest!" ja seda hüütakse nagu toosti. Eesti keeles võiks .....

“Siin ma olen!”: “Hineni” heebreakeelne tähendus

Fraas "Siin ma olen!" kõlab kangelaslikult. See sai kuulsaks tänu lõigule Jesaja raamatust. See oli prohveti julge vastus .....

Sõna “yira” heebreakeelne tähendus: kuidas on hirm ja aukartus omavahel seotud?

Mida tähendab "yira"? Heebreakeelne sõna, mida on Piiblis tõlgitud kui "aukartus", on יראה/yira. Sageli tõlgitakse seda sõna ka .....

Sõna “chesed” tähendus: armastus heebrea keeles

Mida tähendab heebreakeelne sõna chesed? Üks heebreakeelne sõna, mida on tegelikult raske teistesse keeltesse tõlkida on "armastus" on .....