Kust Tuleb Vihkamine Ühiskonnas?

Jagage armastust

Piibel annab teada, et saatan vihkab Jumalat, vihkab inimest ja kogu Jumala loodut. Tema ainus eesmärk on lahutus, lahutus ja lahutus. Saatan on algusest peale olnud vaba ja ka pärast seda kui ta tõstis taevas mässu ja lahutas 1/3 tervikust. Jumal ei ole teda mingil põhjusel kinni pannud algusest, aga lõpuks ta pannakse kinni 1000 aastaks ja natuke hiljem, aga lõplikult – igavikuks. Seda ta teab väga hästi ja tema lootus on, et ta võidab lahingu ennem kui see juhtub. Ja see otsustav lahing käibki inimkonna pärast ja on käinud juba aegade algusest! Kui saatan läheks Jumalaga kokku üks-üks siis ei jääks tast järele märga plekkigi! Tema eesmärgiks on panna inimkond teda kummardama, et siis saada troonile!

Tema strateegia

Tema plaan on sind lahutada – lahutada – lahutada Jumalast! Tema Sõnast, Kogudusest, abielust, lastest, hobist, heast, julgusest, aktiivsusest, usust, tervisest, rõõmust, rahust jne. Andes asemele vihkamise, haigused ja kurjuse! Ta on täis sappi ja pritsib seda ühiskonnas kõikjale! Miks? Kui asjad on lahti võetud, siis nad ei tööta. Kui aga mutrid on kinnikeeratud, siis on mõnus sõita. Kui asjad on kokku pandud, siis on ka välimus ilus. Seda tervikut ja kunsti ta vihkab ja teeb kõik, et lahutada ja purustada!

Sina võid muuta asju enda elus ja ka ühiskonnas! Jumal on aga andnud meile väe Jeesuse nimes kuri ära võita heaga! Ja Jumal on hea! Keera kinni, paranda ära, aita, tee head! Kasuta seda meelevalda igapäevaselt ja väikeste võitutega sammu oma pealahingu – armagedoni poole!

Sina oled võitja Kristuses! Võit on antud sulle Talle veres! Jeesuse nime ees nõtkub iga põlv nii taevas, maal kui ka maa all! Aja Jeesuse nimel kurjad vaimud välja! Tee tühjaks kõik saatana teod! Jumal on sinuga, kes võib olla sinu vastu! Suurem on see, kes on sinu sees! Rohkem on neid kes on sinuga!

AGAPE,

Paul Armand.