Probleem apostel Paulusega

Ma ei oska loetleda vestluste arvu, milles olen pidanud osalema ega ka jutlusi, mida olen kuulanud, kus keegi ei oleks öelnud: “Pauluse probleem on…”, mille peale see inimene tegi selge avalduse, väljendades oma arvamust selle kohta, mida Paulus valesti ütles, tegi või õpetas.

Üldiselt, kui kristlus langetas seaduse ja armulahutuse kohtuasjas otsuse, siis oli Paulus kui kolmas ratas – lahutava paari parim sõber -, kus ta pidi otsustama, kellega sõbraks jääda – eksnaise- või endise mehega.

Paulus otsustas siiski jääda mõlemaga sõbraks – see valik on sellest ajast peale tekitanud piibliusklike seas tohutu probleemi. Pauluse valik olla samaaegselt Seaduse ja armu poolel sai paljudele “Uue Testamendi” teadlastele tõrvaks meepotis.

Kuna Paulus ei teinud kunagi otsust teha oma valikut eksabikaasa (Seaduse) või endise naise (armu) vahel, tegid pastorid ja õpetajad 2000 aasta jooksul selle valiku Pauluse eest, põhjendades oma valikut Pauluse sõnumitega manipuleerimisega, et õigustada oma seisukohta.

Näiteks võib üks õpetaja kasutada Efeslastele 2:8-9 põhjendusena, miks Paulus valis seaduse asemel armu:

“Sest te olete päästetud armust usu läbi ja see ei ole teie endi käest, see on Jumala and, mitte tegude läbi, et keegi ei saaks kiidelda.”

Ja teine ​​õpetaja võib tsiteerida Roomlastele 3:31 tõestuseks selle kohta, et Paulus jätkas Toora järgimist ja õpetas ka teisi sama tegema:

„Kas me siis tühistame Seaduse usu läbi? Ei sugugi! Me vaid kinnitame Seadust.”

Kuid tegelik põhjus, miks Paulus ei valinud kunagi seaduse ja armu vahel, on järgmine: Paulus mõistis, et Uus Testament ei olnud kunagi mõeldud seaduse ja armu lahutusmäärusena. Paulus teadis, et Seaduse ja armu vahel on igavene seos ning see muudab need tegelikult lahutamatuks. Paulus ei võtnud lahutuses pooli, sest lahutus leidis aset ainult “õppijate” mõtetes ja südames, kes mingil põhjusel ei mõistnud Seaduse ja armu absoluutset ja täielikku ühilduvust.

Paulus mõistis, et usk absoluutsesse ja täiuslikku lunastavasse armutöösse on täielikult kooskõlas tema raske ja ohtliku teekonnaga Jeruusalemma, et pidada Issanda kehtestatud püha. Paulus uskus sellesse, et usul Jeshua ohverdamiseks tema lunastuse eest ja ohverdamise jätkamise vahel templis on täielik harmoonia. Paulus mõistis täielikult, et inimese igavene suhe Jumalaga ei põhine liha ümberlõikamisel, kuigi ta mõistis ka vajadust Timoteost ümber lõigata.

Ligi 2000 aastat tegutsesid Messiaanlikud usklikud valel eeldusel, et usuklaas peab olema kas pooltühi või pooltäis, samas kui Paulus mõistis tõde, et usk valikusse pooltühja või pooltäis klaasi vahel on ekslik eeldus. Paulus mõistis, et meie usuklaas ei ole pooltäis ega pooltühi, vaid pigem pooltäis ja pooltühi korraga. Paulus mõistis, et Piibli õpetuste eesmärk ei olnud kunagi sundida meid valima seaduse ja armu vahel. Jumala Sõna õpetab meid rõhutatult järgima Pauluse eeskuju ja entusiastlikult vastu võtma nii Seadust kui ka armu.

Seda silmas pidades kirjutas Paulus need sõnad Tiitusele 2:11-12 (NIV):

„Jumala arm on ju ilmunud, päästeks kõigi inimeste jaoks. Ta õpetab meid hülgama jumalakartmatut elu ja maiseid kirgi, õpetab meid elama selles maailmas heaperemehelikult, õiglaselt ja vagalt.”

Pange tähele, et kuigi Paulus ütleb, et arm on tulnud ja toonud pääste kõigile inimestele, ütleb ta ka, et arm õpetab meid hülgama jumalakartmatut elu ja maiseid kirgi ning elama targalt, õigemeelselt ja jumalakartlikult. Teisisõnu, tõeline usk armu toob endaga kaasa kuulekuse Seadusele.

Üldiselt tundub, et paljud inimesed usuvad, et Paulusel on probleem. Pauluse suurimal probleemil pole aga midagi pistmist Paulusega ega sellega, mida ta kirjutas. Probleem seisneb vales veendumuses, et Pauluse kirjutised tekitasid lahutust või jagamist Seaduse ja armu vahel. Tegelikult kinnitavad Pauluse kirjad koos ülejäänud Piibliga tegelikult, et Seaduse ja armu suhe on lahutamatu.

Nii et võib-olla kui me näeme mingit probleemi apostel Pauluses, siis tegelikult on probleem meis endis.

Autor – Eric Tokayer / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/problema-s-apostolom-pavlom.htm

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Kas Paulus muutis šabati?

Kes muutis seitsmenda päeva šabati pühapäevaks? Kas see oli apostel Paulus? Mida ütleb Piibel Pauluse isiklikust eeskujust šabati .....

Kuidas peaksime reageerima, kui vaimulikud juhid langevad?

Kui Te olete Piiblit lugenud, siis teate, et vaimulikud juhid võivad langeda. Ja inimloomust teades saab selgeks, et .....

Mida võib kristluse järgimine Põhja-Koreas maksma minna: lugu suletud riigist

Põhja-Korea kristlased riskivad kõigega selleks, et Jeesust järgida. Paljudel on jutustada Yong Sooki perekonnaga sarnane lugu, kuid mõned .....

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha, tõeline võidupüha, .....

Hiilguse raskus ja heebreakeelne sõna “kavod”

Nagu paljudel heebreakeelsetel sõnadel, on ka sõnal kavod (כָּבוֹד), mis tõlkes tähendab "hiilgus", rohkem kui üks tähendus. Mulle .....

Millist Jeesust Te oma kannatustes näete?

Kannatajate jaoks on üks potentsiaalselt lootustandvamaid tõotusi Kristuse kinnitus: "Mina olen teiega" (Mt 28:20). Kuid meie võime sellest .....